VISUVEDEN VALOKUITUHANKE

Kartta suunnitellun Visuveden valokuituverkon hankealueesta, tilanne 20.3.2017:  Liittyjät kartalla

Ajankohtaista tammikuu 2018

Visuvesi ja muutkin Ruoveden kylät sekä Vaskivesi Virroilta saivat Pirkanmaan ELY-keskuksen avustuksen kyläkuituhankkeelle. Avustus on hakemuksemme mukainen eli se kattaa 70 prosenttia hankkeen kustannuksista. Viime vuonna jaossa ollutta ELY-avustusta oli keväällä 2017 hakenut 12 kyläyhteisöä ja vastaavaa toimijaa. Avustuksen sai kuusi hanketta ja ne ovat kaikki täältä Ylä-Pirkanmaalta – viisi Ruoveden kylää ja Vaskivesi.

Ruoveden kyläkuituhankkeet käynnistettiin lähes päivälleen vuosi sitten – Visuveden osalta tammikuun 12. päivä viime vuonna. Nyt ollaan siirtymässä toteutusvaiheeseen. Kuituverkkojen rakentaminen alkaa vaiheittain tämän vuoden keväästä alkaen. Tarkka aikataulu saadaan valmiiksi varmaankin lähiviikkoina. Samoin lopullinen kuituliittymän hinta selviää lähiaikoina, mutta jo nyt on selvää, että jäämme Visuvedellä selvästi alle aiemmin puheena olleen 2500 euron – se on iloinen uutinen. Visuvedellä on nyt kirjoissa 88 liittyjää, joten tavoitteena ollut 90 liittyjää tuli melkein täyteen.

Ohessa tiedote aiheesta: Tiedote valokuituhankkeeseen liittyneille_2018-01-15

Ajankohtaista lokakuu 2017

Visuveden kylän avustushakemus kyläkuituverkon rakentamiseksi on edelleenkin käsiteltävänä Pirkanmaan ELY-keskuksessa. Lopullinen päätös saataneen loka-marraskuun aikana. Visuveden kyläkuituhanke läpäisi alkukesällä ELY-keskuksen ensimmäisen tarkastelun samoin kuin Ruoveden muidenkin kylien ja Vaskiveden hankkeet. MIkäli saamme myönteisen avustuspäätöksen, Visuveden Kyläyhdistys tekee tarvittavat sopimukset kilpailutuksen voittajan Pohjois-Hämeen Puhelin Oy:n kanssa syksyllä 2017 ja kyläkuituverkon rakentaminen käynnistyy keväällä 2018.

Suunnitellun runkoverkon alueella asuvat halukkaat voivat vielä tehdä liittymissopimuksen alkuperäisillä ehdoilla ja keväisillä hinnoilla. Kuituhankkeen yhteyshenkilönä toimii kyläyhdistyksen puheenjohtaja Arto Kovasin (yhteystiedot sivun lopussa).

Ajankohtaista kesäkuu 2017

Visuveden valokuituhanke on saanut myönteisen välipäätöksen ja hanke etenee jatkokäsittelyyn. Lopullinen rahoituspäätös saadaan syksyllä. Myös kaikki muut Ruoveden kuituhankkeet pääsivät jatkoon.

ELY-keskus oli saanut yhteensä 12 valokuituhankkeiden avustushakemusta. Kuusi hanketta (joista siis viisi Ruovedellä) pääsi pisteytyksen jälkeen lopulliseen rahoituskäsittelyyn. Jos hakemuksemme täyttää kaikki muotoseikat (niin kuin toki uskomme), on rahoituspäätös tulossa syksyn kuluessa. Tällöin valokuituhankkeen työt käynnistyvät aikataulun mukaan keväällä 2018.

Visuvesi kiittää mahtavaa puuhanaista Sirkku Mäkelää, jonka rautaisessa ohjauksessa hanke eteni tähän 1. maaliin. Saimme ELY:ltä kiitokset hyvin tehdyistä paperitöistä ja ne kiitokset kuuluvat Sirkulle.

Ajankohtaista maaliskuu 2017

Visuveden ja Ruoveden muiden kylien valokuituhankkeesta järjestetään ns. julkinen kuuleminen. Ohessa ilmoitus julkisesta kuulemisesta  Julkinen kuuleminen Ruovesi

Ajankohtaista helmikuu 2017

Valokuituverkon liittymissopimusten palautusaika on päättynyt 23.2.2017. Hanke on siirtynyt seuraavaan vaiheeseen eli valokuituverkon kattavuusalueen suunnitteluun, rakentajien kilpailuttamiseen ja rahoitushakemuksen toimittamiseen ELY-keskukselle.

Liittyminen valokuituverkkoon myöhemmässä vaiheessa on toki mahdollista, mutta jälkiliittyjän liittymämaksu ja muut ehdot selviävät vasta sen jälkeen, kun nykyisten sopimusten liittymähinta on selvinnyt.

Lisätietoja Visuveden kyläyhdistys:
.
……Liisa Hirsmäki
……044 547 9972
……liisa.hirsmaki@nic.fi
.
……Arto Kovasin
……040 936 4390
……artok@arkoconsulting.fi