Visuveden kylästä ja sen tapahtumista kertovat sivut on perustettu palvelemaan erityisesti kyläläisiä, kesäasukkaita ja muutenkin vapaa-aikaansa Visuvedellä viettäviä. Sivuilla tiedotetaan ajankohtaisista tapahtumista ja kylän palveluista.

Kun haluat kylän tapahtuman tai yritystiedon julkaistavaksi ”Visuvesi” sivuilla, lähetä tiedot ja mahdolliset linkit sivuston ylläpitäjälle, Elina Lahtinen, sähköpostiosoite lahtineneli@gmail.com.