VISUVEDEN VALOKUITUHANKE

Kartta suunnitellun Visuveden valokuituverkon hankealueesta, tilanne 20.3.2017:  Liittyjät kartalla

Valokuidun reittikartta Visuvedellä, tilanne 06/2018: Kuitureittikarttta Visuvesi_201806

Ajankohtaista joulukuu 2019 – Tilannekatsaus

Maanrakennustyöt alkavat Visuveden valokuituhankkeen osalta olla valmiit. Viimeisiä talokaapeleita kaivetaan vielä loppuvuoden aikana. Kiinteistöasennukset valmistuvat toukokuun 2020 loppuun mennessä. Vanhojen linjojen purkutyöt alkavat heti tammikuussa.

Ohessa Visuveden Kyläyhdistys ry:n ja PHPOY:n yhteinen tilannetiedote Visuveden valokuituhankkeen tilannekatsaus 20-12-2019

Ajankohtaista helmikuu 2019 – Jälkiliittyminen

Jälkiliittymisen sopimus (lomake): Jälkiliittyjäsopimus_Visuvesi_2019

Visuveden valokuituverkon rakennustyöt alkavat keväällä 2019. Verkon rakennustöistä vastaa Pohjois-Hämeen Puhelin Oy. Samalla saamme Visuvedelle säävarman sähköverkon, kun Eenia kaivaa kaapelinsa maahan ja purkaa pääosan ilmajohdoista.

Kuituverkon runkolinjat kattavat Visuveden saaren, Vuolleniemen, Värkkiniemen, Kukonpohjan suunnan sekä kanavan eteläpuolisia alueita Majaniemen, Murtoniemen, Myllyperän ja Pajuskylän suuntiin.

Liittyjiä kyläkuituverkkoon on nyt 90. Uusia liittyjiä otetaan mukaan siihen asti, kunnes kaivuutyöt alkavat eri puolilla kylää. Kun kaivinkone kolisee nurkallasi, on liian myöhäistä. Kaivaminen alkaa keleistä riippuen huhtikuussa. Tavoitteena on, että verkko on pääosin kaivettu ja kytkentävalmis vuodenvaihteessa 2019/2020. Aikataulu toki elää vielä jonkin verran. Jälkiliittyjän sopimuslomake löytyy tämän sivun yläosasta.

Ohessa tiedote aiheesta: Jälkiliittyjä-tiedote_Visuvesi_2019

Ajankohtaista toukokuu 2018

Valokuituverkko toteutuu – Visuveden kyläyhdistys on allekirjoittanut 14.5.2018 urakkasopimuksen valokuituhankkeesta Pohjois-Hämeen Puhelin Oy:n (PHPOY) kanssa. Hankkeen aloitus viivästyy alkuperäisestä aikataulusta, mutta hyvästä syystä – Sähköyhtiö Elenia tuli mukaan yhteisrakentamiseen ja sen vuoksi kuituverkon laskelmat ja ELY-keskuksen avustuspäätös jouduttiin päivittämään. PHPOY ja Elenia tulevat viemään yhteistoimin sekä sähköverkon että valukuidun maan alle parin seuraavan vuoden aikana sekä Visuvedellä että muissa Ruoveden kylissä.

Rakentamisen aloitusajankohta: Visuvedellä rakentaminen alkaa syyskesällä/syksyllä 2018. Visuveden saarella ja muilla yhteisrakentamisen alueilla työ tehdään pääosin vuoden 2019 aikana.

Rakentamisen aloitusalue: Rakentaminen alkaa Visuveden kanavan eteläpuoleiselta alueelta, jossa sähköverkko on jo kaivettu maan alle. Rakentaminen jatkuu PHPOTn ja Elenian yhteisrakentamisena muilla alueilla.

Valokuituverkkosopimusten määrä: Liittyjiä (talouksia ja yrityksiä) on tällä hetkellä yhteensä 89 kpl.

Valokuituverkkoon liittyminen tulevaisuudessa: Valokuituverkkoon voi liittyä tulevaisuudessakin, mutta liittymän hinta tulee olemaan hieman korkeampi kuin tähän mennessä solmituissa sopimuksissa. Jälkiliittyjät aiheuttavat muutoksia jo tehtyihin suunnitelmiin ja siitä aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia. Lisätietoja antaa kyläyhdistyksen puheenjohtaja Arto Kovasin, puh. 0400 428 829

ValokuituhankeAllekirjoitus_20180514

Kuva valokuituhankkeen allekirjoitustilaisuudesta

Ajankohtaista tammikuu 2018

Visuvesi ja muutkin Ruoveden kylät sekä Vaskivesi Virroilta saivat Pirkanmaan ELY-keskuksen avustuksen kyläkuituhankkeelle. Avustus on hakemuksemme mukainen eli se kattaa 70 prosenttia hankkeen kustannuksista. Viime vuonna jaossa ollutta ELY-avustusta oli keväällä 2017 hakenut 12 kyläyhteisöä ja vastaavaa toimijaa. Avustuksen sai kuusi hanketta ja ne ovat kaikki täältä Ylä-Pirkanmaalta – viisi Ruoveden kylää ja Vaskivesi.

Ruoveden kyläkuituhankkeet käynnistettiin lähes päivälleen vuosi sitten – Visuveden osalta tammikuun 12. päivä viime vuonna. Nyt ollaan siirtymässä toteutusvaiheeseen. Kuituverkkojen rakentaminen alkaa vaiheittain tämän vuoden keväästä alkaen. Tarkka aikataulu saadaan valmiiksi varmaankin lähiviikkoina. Samoin lopullinen kuituliittymän hinta selviää lähiaikoina, mutta jo nyt on selvää, että jäämme Visuvedellä selvästi alle aiemmin puheena olleen 2500 euron – se on iloinen uutinen. Visuvedellä on nyt kirjoissa 88 liittyjää, joten tavoitteena ollut 90 liittyjää tuli melkein täyteen.

Ohessa tiedote aiheesta: Tiedote valokuituhankkeeseen liittyneille_2018-01-15

Ajankohtaista lokakuu 2017

Visuveden kylän avustushakemus kyläkuituverkon rakentamiseksi on edelleenkin käsiteltävänä Pirkanmaan ELY-keskuksessa. Lopullinen päätös saataneen loka-marraskuun aikana. Visuveden kyläkuituhanke läpäisi alkukesällä ELY-keskuksen ensimmäisen tarkastelun samoin kuin Ruoveden muidenkin kylien ja Vaskiveden hankkeet. MIkäli saamme myönteisen avustuspäätöksen, Visuveden Kyläyhdistys tekee tarvittavat sopimukset kilpailutuksen voittajan Pohjois-Hämeen Puhelin Oy:n kanssa syksyllä 2017 ja kyläkuituverkon rakentaminen käynnistyy keväällä 2018.

Suunnitellun runkoverkon alueella asuvat halukkaat voivat vielä tehdä liittymissopimuksen alkuperäisillä ehdoilla ja keväisillä hinnoilla. Kuituhankkeen yhteyshenkilönä toimii kyläyhdistyksen puheenjohtaja Arto Kovasin (yhteystiedot sivun lopussa).

Ajankohtaista kesäkuu 2017

Visuveden valokuituhanke on saanut myönteisen välipäätöksen ja hanke etenee jatkokäsittelyyn. Lopullinen rahoituspäätös saadaan syksyllä. Myös kaikki muut Ruoveden kuituhankkeet pääsivät jatkoon.

ELY-keskus oli saanut yhteensä 12 valokuituhankkeiden avustushakemusta. Kuusi hanketta (joista siis viisi Ruovedellä) pääsi pisteytyksen jälkeen lopulliseen rahoituskäsittelyyn. Jos hakemuksemme täyttää kaikki muotoseikat (niin kuin toki uskomme), on rahoituspäätös tulossa syksyn kuluessa. Tällöin valokuituhankkeen työt käynnistyvät aikataulun mukaan keväällä 2018.

Visuvesi kiittää mahtavaa puuhanaista Sirkku Mäkelää, jonka rautaisessa ohjauksessa hanke eteni tähän 1. maaliin. Saimme ELY:ltä kiitokset hyvin tehdyistä paperitöistä ja ne kiitokset kuuluvat Sirkulle.

Ajankohtaista maaliskuu 2017

Visuveden ja Ruoveden muiden kylien valokuituhankkeesta järjestetään ns. julkinen kuuleminen. Ohessa ilmoitus julkisesta kuulemisesta  Julkinen kuuleminen Ruovesi

Ajankohtaista helmikuu 2017

Valokuituverkon liittymissopimusten palautusaika on päättynyt 23.2.2017. Hanke on siirtynyt seuraavaan vaiheeseen eli valokuituverkon kattavuusalueen suunnitteluun, rakentajien kilpailuttamiseen ja rahoitushakemuksen toimittamiseen ELY-keskukselle.

Liittyminen valokuituverkkoon myöhemmässä vaiheessa on toki mahdollista, mutta jälkiliittyjän liittymämaksu ja muut ehdot selviävät vasta sen jälkeen, kun nykyisten sopimusten liittymähinta on selvinnyt.

Lisätietoja Visuveden kyläyhdistys:
.
……Liisa Hirsmäki
……044 547 9972
……liisa.hirsmaki@nic.fi
.
……Arto Kovasin
……0400 428 829
……artok@arkoconsulting.fi